Inżynieria Rzeszów S.A.

niebieski separator

Jako Generalny Wykonawca Inwestycji pod nazwą „Przebudowa sieci ciepłowniczej od komory U-21 do komory U-23 przy ul. Jana Pawła II w Radomiu”, oświadczam, że firma TGSC sp. z o.o. z siedzibą przy ulicy Zbrowskiego 14 w Radomiu, na nasze zlecenie wykonała kompleksowo badania nieniszczące spoin metodą ultradźwiękową (UT) wraz z przekazaniem protokołów z badań.

Prace objęte umową został zrealizowane przez spółkę TGSC zgodnie z ustalonymi terminami, obowiązującymi przepisami prawa, normami oraz BHP.

Zdecydowanie rekomenduję TGSC sp. z o.o. jako solidnego i uczciwego partnera w dziedzinie badań NDT. Jesteśmy również otwarci na dalszą, owocną współpracę.

Grzegorz Król
Prezes Zarządu Dyrektor Naczelny