TGSC Oferta – Badania NDT

 

Badania  NDT

niebieski separator

Badania NDT (nieniszczące spoin) konstrukcji stalowych przeprowadzane są w celu wykrycia ewentualnych nieciągłości materiałowych, mogących zagrozić bezpieczeństwu eksploatacji.

Badania NDT wykonywane są zarówno w trakcie procesu powstawania konstrukcji, jak i po zakończeniu prefabrykacji, a także dla konstrukcji już eksploatowanych w przypadku:

  • zakończenia wyznaczonego okresu eksploatacji,
  • realizacji planów zmiany przeznaczenia konstrukcji,
  • uzasadnionych obaw o stan konstrukcji,
  • zaistniałej awarii.

TGSC sp. z o.o. w Radomiu oferuje swoim Klientom następujący zakres badań NDT:

Badania VT – wizualne

Najczęściej jest to metoda wstępna, łączona z inną metodą badań NDT. Przeprowadzana jest okiem nieuzbrojonym, a także za pomocą lupy, endoskopu, peryskopu, wideoendoskopu lub zestawu luster. Badania wizualne pozwalają wykryć duże nieciągłości powierzchniowe, takie jak pęknięcia, wklęśnięcia, podtopienia, ubytki korozyjne, porowatości, pustki, odkształcenia i przesunięcia.

Badania PT – penetracyjne

Metoda stosowana do wykrywania nieciągłości powierzchniowych, takich jak pęknięcia, porowatości, rozwarstwienia, zawalcowania etc. Badanie penetracyjne charakteryzuje się wysoką skutecznością oraz dokładnością, dzięki czemu pozwala na wykrycie nieciągłości o rozmiarach rzędu 0,001 mm oraz wszelkich nieszczelności. Do przeprowadzania badań używane są płyny techniczne o dużych właściwościach penetrujących.

Badania MT – magnetyczno-proszkowe

Pozwalają na wykrycie nieciągłości powierzchniowych oraz podpowierzchniowych (do głębokości ok. 3 mm), takich jak: pęknięcia, naderwania, zawalcowania, zakucia, przyklejenia oraz wtrącenia niemetaliczne. Metoda ma zastosowanie jedynie w badaniu stali ferromagnetycznych i polega na magnesowaniu badanego elementu oraz analizie zmian w układzie proszku magnetycznego.

Badania UT – ultradźwiękowe

Zaletą tej metody jest możliwość badania nawet bardzo grubych elementów z każdego rodzaju metalu (również kompozytów). Jest to metoda szybka, precyzyjna, skutecznie wykrywająca takie nieciągłości, jak pęknięcia, rozwarstwienia, zawalcowania, przyklejenia, wtrącenia, niespawy etc. Badania ultradźwiękowe pozwalają na rozpoznanie rodzaju nieciągłości, a także oszacowanie rozmiarów.

Zapraszamy do kontaktu oraz niezobowiązującego spotkania w celu przedstawienia szczegółów.